Na sajtu “Kakav je doktor”, od 17. novembra 2012. godine, građani imaju priliku da ocenjuju sve zdravstvene ustanove u Srbiji po nekoliko kriterijuma . Zdravstvene ustanove se mogu ocenjivati prema dužini čekanja, tretmanu koji pružaju pacijentima, stepenu informisanosti pacijenata o načinima na koje mogu da se žale i nivou poverenja koje pacijenti imaju u medicinsko osoblje. Takođe, građani mogu da odgovore na pitanja da li su upućivani na privatnu praksu od strane lekara ili medicinskih sestra i da li im je za pružanje zdravstvene usluge tražen mito ili neka usluga.

kakav-je-doktor

Na osnovu podataka sa sajta “Kakav je doktor” , na pitanje da li vam je neko tražio novac za zdravstvenu uslugu, 9,06% građana je dalo pozitivan odgovor. Prema rečima Zaštitnice prava pacijenata Doma zdravlja Stari grad, Slobodanke Radulović, u ovoj ustanovi nije bilo nikakvih prigovora da je pacijentima tražen novac ili usluga za dobijanje zdravstvene nege. Ona smatra da domovi zdravlja nisu mesta u kojima se pružaju usluge za koje bi eventualno mogao da bude tražen mito.

Takvi slučajevi su česti u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama.

Dom-zdravlja-Rakovica

Međutim, podaci sa sajta “Kakav je doktor” pokazuju drugačiju sliku. Ustanove u kojima se pokazalo da je najviše tražen mito su upravo domovi zdravlja. Na prvom mestu je Dom zdravlja Kragujevac koji je ocenilo 29 građana od čega je 81.48% tražen mito. Sledeći je Dom zdravlja Kraljevo koji je ocenjen 31 put, a pozitivan odgovor na pitanje da li im je tražen novac za zdravstvenu uslugu je dalo 77.42%. Na trećem mestu je Dom zdravlja Rakovica koji je ocenjen 20 puta, a mito je tražen u 73.68% slučajeva.
Dom zdravlja Stari grad se nalazi na osmom mestu – od 45 osoba koliko je ocenilo ovu ustanovu, 45.45% ljudi se izjasnilo da im je tražen mito. Zaštitnica prava pacijenata naglašava da se pacijenti moraju osmeliti i ovakve slučajeve prijaviti.

Ustanove u kojima je najviše tražen mito

Ustanove u kojima je najviše tražen mito

Autor :Natalija Divac

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Mladi novinari u borbi protiv korupcije koji preko Agencije za borbu protiv korupcije finansira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Mišljenje i stavovi u ovom članku ne moraju neophodno predstavljati mišljenja i stavove Agencije za borbu protiv korupcije i UNDP-a.

abpk_logoundp_logo