Nakon diplomiranja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ana počinje da radi na procesu evropske integracije Srbije, kao savetnik potpredsenika Vlade Srbije, verujući da je za modernu Srbiju neophodno sprovesti sistemsku reformu.

2009. stičezvanje Magistra evropskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gracu.

Radom u Vladi shvata da je za demokratsku vladu neophodno postojanje aktivnog građanstva koje je drži odgovornom da kao prioritet svog rada ima građane i njihov bolji život.To je navodi da 2009. godine inicira osnivanje Srbije u pokretu. Od tada, prvo volonterski a kasnije i kao izvšna direktorka, sprovodi brojne kampanje sa ciljem poboljšanja kvaliteta života u Srbiji.

2016. godine Ana magistrira na Školi za javnu upravu Harvard Univerziteta, gde radi kao Šef tima predavača i glavni asistent profesora Maršala Ganca na kursevima Javni narativ i Organizovanje zajednica.

Ana veruje u moć ljudi da naprave promenu i zato je posvećena izgradnji liderstva kod ljudi kojima je ta promena potrebna.