Goran Murić – inženjer telekomunikcija. Rođen u Užicu 1984. godine. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 2009. godine na smeru za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže. Završio master studije na istom fakultetu 2011. godine. Radio kao inženjer na SENSEI projektu u okviru Ericsson Serbia na razvijanju algoritama i istraživanju usmerenom ka razvoju servisa “pametnog grada”. Od 2012. do 2014. bio zaposlen na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao inženjer informatičke podrške. Aktvista u SUP-u od 2009 godine gde je bio angažovan na kampanjama “Ne primam mito, radim za platu”, “Ulaz slobodan”, “Belgrade Ignite”, “Kakav je doktor”. Predsednik Srbije u pokretu u periodu 2012-2013. Trenutno živi u Nemačkoj gde je doktorant na Tehničkom Univerzitetu u Drezdenu na Fakultetu za Elektrotehniku i Informatiku. Član Nadzornog Odbora Srbije u pokretu.