Peđa je posle završenog medicinskog fakulteta u Beogradu magistrirao Javno zdravlje na Harvard Univerzitetu. Više od 10 godina bavi se zdravstvenim menadžmentom i politikom. Poslednje dve godine Peđa je proveo na Harvardu, radeći kao asistent prof. Gancu na predmetima Javni narativ i Organizovanje zajednica. Trenutno radi za Fannie E. Rippel Foundation iz Nju Jorka, koja okuplja vodeće eksperte iz različitih oblasti kako bi osmislili inovativna rešenja za unapređenje sistema zdravstvene zaštite u SAD. U periodu od 2000. do 2005. bio je predsednik Omladine Jugoslovenske Asocijacije za borbu protiv side (Omladine JAZAS-a), a nakon toga radio kao nezavisni konsultant na mnogim projektima vezanim za reformu zdravstvenog sistema u Srbiji. Peđa je po prirodi intelektualni pesimista i akcioni optimista. Veruje u zajednicu, nauku i pse.