Rođen je 1971. godine u Beogradu. Veruje u ideju da gradovi moraju biti po meri čoveka i stoga radi na promovisanju Evropskog koncepta pristupačnosti i neće odustati dok svoje prijateljice i prijatelje sa invaliditetom ne vidi kako rade ono što žele, učestvuju u društvenom i političkom životu i zabavljaju se u kafanama i klubovima. Otac dvoje dece koje svojim primerom vaspitava da veruju u timski rad i budu svesni i društveno odgovorni građani. Veruje u estetiku kao saznanje. (“Estetika se ne piše ni za tvorca ni za posmatrača lepog, več jedino i isključivo za mislioca, kome delanje i držanje ovih dvoje predstavlja zagonetku” N. Hartman). Sav nameštaj u svom stanu osmislio je sa svojom ženom i napravio sam. U Srbiji u pokretu je jer veruje u ideju da svako od nas ima sposobnosti da oko sebe okupi ljude, motiviše ih na akciju i da se sa njima dogovori kako će ta akcija da izgleda.