Transparenstost srbija u pokretu

SRBIJA U POKRETU U SVOM RADU NE ODSTUPA OD SLEDEĆIH PRINCIPA

 

Navedeni principi su uslov za rešavanje bilo kog društvenog problema kroz pokretanje projekta ili kampanje koje Srbija u pokretu sprovodi samostalno ili u saradnji sa drugim UG.

 

 1. Podrška građana i građanki

Svaki naš projekat mora da dobije pismenu podršku 1000 građana i građanki pre nego što krene u realizaciju. Ako ne možemo da dobijemo podršku znači da moramo dodatno da se potrudimo da objasnimo ljudima važnost naše ideje.

 

 2. Društveno organizovanje (aktivno uključivanje građana)

Svaki naš projekat ili aktivnost bazira se na direktnom uključivanju građana i građanki u njegovu realizaciju. Ako ne možemo da mobilišemo volontere i volonterke znači da zajednici u kojoj živimo ta aktivnost nije ni potrebna.

Do sada nam je to polazilo za rukom. U realizaciji kampanje Ne primam mito, radim za platu učestvovalo  je 300 volontera, blizu 700 lekara je stavilo građanski orden i potpisalo izjavu volje, a 10.000 građana je dalo svoj potpis za usvajanje Građanske antikorupcijske povelje na teritoriji Beograda.

Nastavkom kampanje u gradovima u Srbiji – Vranju, Užicu, Zrenjaninu, Subotici i  Zaječaru uspeli smo da u svakom gradu mobilišemo u proseku po 30 volontera. Kampanja je uspešno realizovana u prva tri grada gde je sakupljeno po 3000 potpisaza usvajanje Građanske antikorupcijske povelje (koja bi stajala na zidu svakog Doma zdravlja i pružala informacije pacijentima kako protiv korupcije). U ova tri grada u proseku se 50% lekara deklarisalo da nije korumpirano.

U ekološkoj akciji Zeleni April, koju je pordržalo 530 stanara ulice Kralja Milutina aktivno je učestvovalo preko 30 volontera. Sredstva potrebna za kupovinu reciklažnih kontejnera, sakupljena su iz nekoliko izvora: prodajom 450 kg starog papira sakupljenog od strane stanara ulice, 70.000 dinara donirala su preduzeća iz ulice Kralja Milutina a 39.000 dinara sakupljeno je na aukciji unikatnog nakita Pero Art Centra i Srbije u pokretu, ostatak novca potrebnog za postavljenje kontejnera donirala je opština Vračar.

Projekat Podignimo rampu realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem za reviziju pristupačnosti, Arhitektonskim i Saobraćajnim fakultetom. Izrađeno je 5 arhitektonskih projekata uklanjanja arhitektonskih prepreka i jedna studija bezbednosti saobraćaja na čemu je do sada radilo 27 volontera. Akciju su podržali saveti roditelja 4 beogradska vrtića, čiji/e su se predsednici/e uključili kao tim lideri/ke.

Takođe, Srbija u pokretu intenzivno koristi društvene mreže preko kojih je, za ukazivanje na aktuelne društvene problem, mobilisala preko 1000 ljudi u kampanji “Pobedi korupciju” i 950 u kampanji “Ako radim nisam rob”.

 

3. Transparentnost

Svi naši resursi i troškovi su javno prikazani i svima dostupni. Ako ne možemo da javno objavimo svoje resurse znači da nismo odgovorni prema onima zbog kojih postojimo.

Srbija u pokretu je jedna od retkih organizacija, ako ne i jedina u Srbiji koja se finansira i direktnim donacijama građana koji veruju u našu ideju i promene koje želimo da napravimo.

Udruženje građana Srbija u pokretu finansira se i kroz projekte. Srbija u pokretu sa svojim projektima konkuriše kod svih donatora koji imaju otvorene konkurse, a koji poštuju principe Srbije u pokretu.

Pravila prilikom doniranja:

Da bi neki projekat bio finansiran od strane donatora, donator ne sme imati nikakve rezerve po pitanju principa transparentnosti Srbije u pokretu, a koji se tiče javnog objavljivanja i dostupnosti finansijskih izveštaja i transakcija.

Dosadašnji donatori

USAID:

Nakon  završenog javnog poziva za podnošenje predloga projekata, dana 11.02.2010, Udruženje građana Srbija u pokretu sa Institutom za održive zajednice zaključilo je Ugovor o donaciji broj CSAI-10-AP-43 o finansiranju projekta „Ne primam mito, radim za platu“. Javni poziv realizovan je u okviru projekta CSAI – Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva kojji finansira USAID, a realizuje Institut za održive zajednice (ISC). Ukupna vrednost dobijenih sredstava je 38.345 USD. Realizacija projekta trajala je do 11. 08.2010. godine.

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji:

Dana 16.07.2010, Udruženje građana Srbija u pokretu potpisalo je Ugovor o finansiranju projekta “Jačanje kapaciteta OCD&”, institucija lokalne samouprave za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru sa Delegacijom Evropske Unije u Republici Srbiji. Projekat se realizuje u trajanju od 12 meseci u okviru programa “Jačanje dijaloga organizacija civilnog društa Srbija-EU”, a ukupna vrednost sredstava dodeljenih od strane EU je 112.608,95 evra.

Fond za otvoreno društvo Srbija podržao je realizaciju projekta “Podignimo rampu!” za period 1.1.2011. -30.6.2012. sa 1.512.196,00 dinara.

USAID i ISC:

Institut za održive zajednice je podržao realizaciju projekta “Kakav je doktor?” za period 09. avgust 2012. godine – 09. februar 2013. godine sa 44.854,00 USD, u okviru programa „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije u skladu sa Ugovorom o dodeli donacije i Ugovorom o saradnji sa Američkom Agencijom za pomoć i razvoj (USAID)“. Ugovor o donaciji broj CSAI-12-SI-87 potpisan je 09. avgusta 2012. godine.

UNDP i ABPK:

Nakon završenog javnog konkursa za podnošenje predloga projekata, dana 11.02.2013. godine, Udruženje građana Srbija u pokretu je sa Agencijom za borbu protiv korupcije i UNDP Srbija zaključilo Ugovor o donaciji broj 425-00-2/13-06 o finansiranju projekta „Mladi novinari u akciji “Glasno za zdravstvo!”“. Javni poziv realizovan je u okviru konkursa „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“ koji finansira UNDP, a realizuje Agencija za borbu protiv korupcije (ABPK). Ukupna vrednost dobijenih sredstava je 24.800,00 USD. Realizacija projekta trajala je do 31.10.2013. godine.

JRGA i USAID:

Dana 28.06.2013, Udruženje građana Srbija u pokretu potpisalo je Ugovor o finansiranju projekta “Nulta tolerancija na korupciju u zdravstvu u Srbiji” za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru, sa USAID-om i Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). Projekat se realizuje u periodu od 01. avgusta 2013. do 31. maja 2014. godine, a ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 29.495,00 USD.

UNDP:

Udruženje građana Srbija u pokretu potpisalo je 01. decembra 2013. godine Ugovor o finansiranju projekta “Nulta tolerancija na korupciju u zdravstvu u Srbiji” sa UNDP Srbija, broj ugovora 00056510/00083493. Ukupna vrednost dobijenih sredstava je 14.996,00 USD za finansiranje kancelarije Srbije u pokretu u periodu od 01. decembra 2013. godine do 30. novembra 2014. godine.

Trag fondacija i USAID:

Dana 25.12.2013, Udruženje građana Srbija u pokretu je potpisalo sa Trag fondacijom i sa USAID-om, Ugovor o finansiranju projekta, br. 2269/G126, u okviru Programa Perspektiva za održivost. Projekat se realizuje u periodu od 25. decembra 2013. do 25. juna 2014. godine, a ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 838.214.00 RSD.

Centar za evropske politike CEP:

Dana 01.12.2013. Udruženje građana Srbija u pokretu je sa Centrom za evropske politike potpisalo Sporazum o realizaciji zajedničkog projekta “Misli-Delaj-Utiči: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji (Think-Act-Impact)“ broj 159/2013. Projekat se realizuje u periodu oktobar – decembar 2014. godine, a ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 535.434,90 RSD.

UNFPA:

Dana 09.10.2014. Udruženje građana Srbija u pokretu je sa UNFPA potpisalo Pismo o razumevanju o realizaciji projekta „Renewing Serbian APPG for Sustainable Development“ koji se realizuje u periodu od oktobra do decembra 2014. godine na osnovu odobrenog AWP #1 (Annual work plan #1, Project Code & Title: SRB0U702). Ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 734.691,00 RSD.

 

JRGA i USAID:

Dana 01.04.2015. godine, Udruženje građana Srbija u pokretu potpisalo je Ugovor o finansiranju projekta “Pravo da znam!“, sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) putem Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA). Projekat se realizuje u periodu od 01. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine na osnovu Ugovora o donaciji broj C2-R6/21, a ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 59.920,00 USD.

USAID i NKD:

Dana 24.04.2015, Udruženje građana Srbija u pokretu potpisalo je sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju iz Niša (NKD) Ugovor o partnerstvu na realizaciji projekta „Stvar izbora“ br. 007-2015/UP01. Projekat se realizuje u periodu od 23. aprila 2015. godine do  22. aprila 2017. godine u okviru projekta “Matter Of Choice” br. AID-169-F-15-00006 finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a vrednost sredstava dodeljenih Srbiji u pokretu iznosi 146.805,00 USD.

UNICEF:

Dana 17. decembra 2015. godine, Udruženje građana Srbija u pokretu je potpisalo Ugovor o finansiranju projekta „Inclusive Education“ sa UN Agency United Nations Children’s Fund (UNICEF). Projekat se realizuje u periodu od 16. decembra 2015. godine do 15. juna 2016. godine na osnovu Ugovora o donaciji broj 8970/AO/05/001/002. Ukupna vrednost sredstava dodeljenih Srbiji u pokretu je 1,407,814.00 RSD.

UNICEF i FOD:

Dana 01. decembra 2015. godine Udruženje građana Srbija u pokretu je sa Fondacijom za otvoreno društvo potpisalo Ugovor o saradnji na realizaciji projekta „Partnerski za obrazovanje“. Projekat se realizuje u periodu od 01. decembra 2015. godine do 30. juna 2016. godine. Na osnovu Ugovora o saradnji na realizaciji projekta broj C00156, vrednost sredstava dodeljenih Srbiji u pokretu iznosi 1,177,000.00 RSD.

Beogradska otvorena škola i Fondacija za otvoreno društvo:

Dana 29. februara 2016. godine Udruženje građana Srbija u pokretu i Savo Manojlović su potpisali Ugovor o finansiranju projekta sa Fondacijom za otvoreno društvo i Beogradskom otvorenom školom. Projekat „Vreme je novac“ se realizuje u periodu od 01. marta 2016. godine do 31. oktobra 2016. godine., a prema Ugovoru o finansiranju projekta vrednost projekta je 798,800.00 RSD.

Finansijski izveštaji :

Odluke:

Potpisi podrške: