Kako voditi i preživeti promenu

Kompleksni društveni sistemi i organizacije zahtevaju stalnu potrebu za promenom. Društvo najčešće očekuje da ta promena dođe od lidera ili onih koji se nalaze na poziciji moći. Sa druge strane svesni smo činjenice da nas političari, direktori, šefovi konstantno razočaravaju i da često ne uspevaju da sprovedu neophodne reforme. Koliko u tome ima naše krivice? Zašto su članovi organizacija, kompanija ili društva spremni da napadnu pa čak i ubiju lidere koji ne ispune njihova očekivanja.

Moderno liderstvo podrazumeva proces mobilizacije ljudi u kompleksnim sistemima da se suoče sa problemom kako bi unapredili društvo i generisali progres. Ovaj seminar vam neće dati odgovore na pitanja kako se vodi sastanak, kako da pregovarate ili kako da manipulišete ljudima. Seminar je namenjen svima onima koji su spremni da preispitaju svoju ulogu lidera ili nauče kako da donesu promenu čak i kada nisu u formalnoj poziciji autoriteta. I naravno da tu promenu prežive.

Seminar se sastoji iz 4 sesije u trajanju od 90 minuta, jedne projekcije filma i jedne poetske večeri. Maksimalan broj učesnika je 20.

Svaki od učesnika ima obavezu da posle sesije napise 2 strane odgovora na pitanja u vezi sesije. Takođe učesnici imaju obavezu da napišu analizu filma i poetske večeri.

Sesija 1 – ŠTA ZNAČI BITI LIDER?
Sesija 2 – MOĆ GRUPE I ATENTAT
Sesija 3 – LIDERSTVO I AUTORITET
Sesija 4 – INSPIRACIJA

Materijali koji ce biti dostupuni polaznicima će uglavnom biti na engleskom jeziku. Polaznici će biti u obavezi da materijale pročitaju pre početka svake sesije.

Glavni predavač: dr Predrag Stojičić, MPH, MBA – Asistent na Harvard Kennedy School of Government na predmetu Organizing: People, Power, Change

Cena seminara je 2.000 dinara (za studente 1.000 dinara). Predavač i svi uključeni u organizaciju seminara ovaj posao rade volonterski. Sav novac prikupljen na ovaj način biće iskorišćen za finansiranje kancelarije Udruženja građana Srbija u pokretu. Učesnici/ce će po završetku seminara dobiti sertifikat.

Motivaciono pismo sa vašim osnovnim podacima pošaljite na: edukacija@srbijaupokretu.org

INFO: edukacija@srbijaupokretu.org
mob. tel. 060 4510132

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.