Stvar izbora

„Stvar Izbora“ promoviše potrebu za unapređenjem izbornog sistema u Srbiji kroz podizanje stepena građanskog učešća u procesu političkog odlučivanja sa jedne strane, i povećanje odgovornosti izabranih predstavnika u parlamentu sa druge. Trenutno stanje karakteriše umanjena ili nepostojeća odgovornost izabranih predstavnika prema građanima koji su ih birali, i izrazito osnažena moć samih političkih partija, koje postaju uticajnije i od samih institucija sistema.
Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Srbija u pokretu i Medija i reform centar Niš sprovode niz aktivnosti, koje su podržane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj, a koje se fokusiraju na promociju unapređenja osnovnih vrednosti kvalitetnog izbornog sistema: ravnomerna teritorijalna zastupljenost, personalizacija izbornog procesa i odgovornost izabranih predstavnika.

Detaljnije

Pravo da znam

Projekat “Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija u pokretu u partnerstvu sa Pravnim skenerom, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), ima za cilj da skrene pažnju građana, institucija i čitave javnosti na probleme koji se već duže vreme javljaju u zdravstvenom i sudskom sistemu Srbije.
Projekat se sprovodi u 4 grada u Srbiji – Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. Tokom prvih šest meseci trajanja projekta se, u ova 4 grada, održava ukupno 40 radionica posvećenih pravima pacijenata kao i prepoznavanju korupcije u zdravstvu i njenom suzbijanju. Nakon treninga će se u ovim gradovima sprovesti zagovaračke kampanje, koje će osmisliti sami građani, zainteresovani za ovu temu. Takođe, za vreme trajanja projekta planirane su i druge aktivnosti koje za cilj imaju informisanje javnosti o navedenim problemima, kao što su okrugli stolovi, predstavljanje pravnih analiza, različite lokalne akcije.

Detaljnije

Belgrade Ignite

Ignite je globalni pokret držanja brzih i kratkih prezentacija sa ciljem da inspirišu i predstave nove ideje publici u neformalnom okruženju. Ignite je, kao pokret, odnosno događaj, prvi put održan u Sijetlu 2006. godine. Za veoma kratko vreme postao je internacionalni fenomen. Danas se ovaj brz i dinamičan način prezentovanja ideja praktikuje u više od 100 gradova širom sveta.
Prvi Ignite u Beogradu održan je u oktobru 2009. godine. Od tada, Srbija u pokretu skoro svakog meseca organizuje ovaj događaj sa ciljem da ljude podstakne da napreduju u javnom nastupu, prezentovanju i ostvarivanju svojih ideja.

Detaljnije

Ulaz slobodan

Seminar Ulaz slobodan nastao je iz potrebe za aktivnim učešćem mladih u kreiranju pozitivnih promena u svom okruženju. Prvenstveno je namenjen studentima/kinjama, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija kao i osobama iz biznis sektora koje žele da steknu nove veštine javnog nastupa i organizovanja.

Detaljnije

P(B)ravo za mame

Kampanja P(B)ravo za mame se zalaže da ostvarivanje porodiljskih naknada bude svima olakšano, kako mamama tako i poslodavcima. Cilj kampanje je da zaposlene majke redovno dobijaju naknadu tokom porodiljskog odsustva, direktnom isplatom iz budžeta Republike Srbije na njihove račune, umesto sa računa poslodavaca.

Detaljnije

Iskra – ukus pravih vrednosti

Srbija u pokretu počela je da se bavi socijalnim preduzetništvom sa ciljem da obezbedi sredstva za finansiranje društveno odgovornih aktivnosti građana, ali i da obezbedi veću samostalnost i nezavisnost u svom radu. Iskra, čokolada sa ukusom pravih vrednosti, naš je proizvod.
Iskra nije samo čokolada, Iskra je univerzum u slatkom zalogaju. Univerzum u kome vladaju integritet, inicijativa, odgovornost, ravnopravost, strast za usavršavanjem, solidarnost i istrajnost. Iskru su živeli i žive svi oni koji se vode navedenim principima, koji prolaze kroz život čineći ga boljim mestom za sebe i svoje okruženje.

Detaljnije