Zeleni april

Projekat “Zeleni april” nastao je sa ciljem da se stanovnicima ulice Kralja Milutina i okolnih ulica u centru Beograda obezbede uslovi za razdvajanje otpada. Ovaj cilj ćemo ostvariti postavljanjem reciklažnih kontejnera za pet, metal i papir.
Eko-tim Srbije u pokretu čini osam mladih ljudi, koji su se nakon uspešno završenog projekta “Ne primam mito, radim za platu” okupili u novembru 2010. godine oko zajedničke ideje. U želji da nastave da utiču na pozitivne promene u svojoj okolini nastao je projekat “Zeleni april” koji ne nosi slučajno ovaj naziv. Sam mesec april je u znaku ekologije. Još od 1970. godine 22. april se obeležava na različite načine širom sveta kao Dan planete Zemlje.

Detaljnije

Ulaz slobodan

Seminar Ulaz slobodan nastao je iz potrebe za aktivnim učešćem mladih u kreiranju pozitivnih promena u svom okruženju. Prvenstveno je namenjen studentima/kinjama, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija kao i osobama iz biznis sektora koje žele da steknu nove veštine javnog nastupa i organizovanja.

Detaljnije

Stvar izbora

„Stvar Izbora“ promoviše potrebu za unapređenjem izbornog sistema u Srbiji kroz podizanje stepena građanskog učešća u procesu političkog odlučivanja sa jedne strane, i povećanje odgovornosti izabranih predstavnika u parlamentu sa druge. Trenutno stanje karakteriše umanjena ili nepostojeća odgovornost izabranih predstavnika prema građanima koji su ih birali, i izrazito osnažena moć samih političkih partija, koje postaju uticajnije i od samih institucija sistema.
Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Srbija u pokretu i Medija i reform centar Niš sprovode niz aktivnosti, koje su podržane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj, a koje se fokusiraju na promociju unapređenja osnovnih vrednosti kvalitetnog izbornog sistema: ravnomerna teritorijalna zastupljenost, personalizacija izbornog procesa i odgovornost izabranih predstavnika.

Detaljnije

Pravo da znam

Projekat “Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija u pokretu u partnerstvu sa Pravnim skenerom, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), ima za cilj da skrene pažnju građana, institucija i čitave javnosti na probleme koji se već duže vreme javljaju u zdravstvenom i sudskom sistemu Srbije.
Projekat se sprovodi u 4 grada u Srbiji – Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. Tokom prvih šest meseci trajanja projekta se, u ova 4 grada, održava ukupno 40 radionica posvećenih pravima pacijenata kao i prepoznavanju korupcije u zdravstvu i njenom suzbijanju. Nakon treninga će se u ovim gradovima sprovesti zagovaračke kampanje, koje će osmisliti sami građani, zainteresovani za ovu temu. Takođe, za vreme trajanja projekta planirane su i druge aktivnosti koje za cilj imaju informisanje javnosti o navedenim problemima, kao što su okrugli stolovi, predstavljanje pravnih analiza, različite lokalne akcije.

Detaljnije

Podignimo rampu

Kada krenete u šetnju sa bebom, koliko puta se dešavalo da zbog stepeništa, uskog prolaza, parkiranog automobila ili neke druge prepreke ne možete da prođete dečijim kolicima?
Projekat “Podignimo rampu!” nastao je sa ciljem da se uklone prepreke i roditeljima omogući nesmetano kretanje sa decom u kolicima.
Projekat “Podignimo rampu!” nastao je sa ciljem da se uklone prepreke i roditeljima omogući nesmetano kretanje sa decom u kolicima. Šest grupa roditelja odabraće po jednu prepreku u šest delova grada. Oni će zajedno sa timovima studenata tehničkih fakulteta pronaći način kako da te prepreke uklone. Ovaj projekat Srbije u pokretu je svojim potpisima podržalo 1000 građana Beograda. Uklanjanje prepreka previđeno je za oktobar 2011. godine.

Ukoliko ste naišli na neku prepreku, a smatrate da bi je trebalo ukloniti, fotografišite je i pošaljite nam na e-mail adresu podignimorampu@srbijaupokretu.org ili postavite na Facebook stranu Podignimo rampu.

Projekat “Podignimo rampu!” realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem za reviziju pristupačnosti. Fond za otvoreno društvo je ovaj projekat podržao do decembra 2011. godine.

Detaljnije

Ne primam mito, radim za platu

Projekat „Ne primam mito, radim za platu – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i lokalne samouprave za borbu protiv korupcije u zdravstvu“ biće sproveden u Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu, Subotici i Vranju. Nastavak je projekta „Ne primam mito, radim za platu“ koji je uspešno realizovan u Beogradu.
Da bi se unapredila borba protiv korupcije važno je uspostaviti dijalog između građana i institucija koje učestvuju u formulisanju i primeni antikorupcijskih mera. Kroz otvoreni dijalog na konferencijama u pet gradova ukazaće se na značaj usvajanja Lokalnog akcionog plana protiv korupcije u lokalnom zdravstvenom sektoru.

Detaljnije