Fabrika promena

Vidim problem u svojoj zajednici i hoću da ga rešim! Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je na ideji da građani i građanke treba da preuzmu kontrolu nad sopstvenim životima. Tokom godine postojanja, realizovali smo desetak projekata u kojima je učestvovalo više od 1000 naših sugrađana. Da bi aktivno rešavanje problema postalo praksa, naše aktivnosti usmerene su na edukaciju građana o tome kako da se organizuju i zajedno reše problem.
Teorija promene je jednostavna: što veći broj građana preuzme odgovornost da napravi akciju koja će proizvesti makar malu promenu u zajednici, Srbija će biti bolje mesto za život.

Detaljnije

Glasno za zdravstvo

Borba za bolji zdravstveni sistem u Srbiji i borba protiv korupcije u zdravstvu jedan su od fokusa aktivnosti Srbije u pokretu. Opšti cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite kroz smanjenje korupcije u zdravstvu korišćenjem istraživačkog novinarstva, interneta i društvenih mreža za informisanje građana o temi korupcije i za njihovo mobilisanje da prijave korupciju i zahtevaju transparentnost rada zdravstvenih radnika i ustanova.
SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu počeo je sa radom 12. juna 2013. godine uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva zdravlja i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Ideja osnivanja ovog servisa je da građanima/kama omogući da na jednostavan i pristupačan način prijave korupciju i druge nepravilnosti u zdravstvenom sistemu, kao i da im obezbedi neophodnu edukaciju i podršku u prijavljivanju slučajeva nadležnim organima.
SMS servis osnovan je kako bi usluga prijavljivanja korupcije u zdravstvu putem sajta Kakav je doktor? bila dostupna većem broju građana/ki.

Detaljnije

Možeš

UG Srbija u pokretu je u saradnji sa organizacijom Aktivan život pokrenula kampanju „Možeš!“ kako bismo svima vama koji već vodite aktivan život, ali i vama koji želite da radite na svom zdravlju, pružili edukaciju i pokazali vam koliko resursa kao pojedinci posedujete i kako pomoću njih možete da menjate sebe i društvo.
Svako od nas ima individualnu odgovornost da brine o zdravlju u svom životu, jer na taj način povećava kvalitet sopstvenog života, pozitivno utiče na ljude oko sebe, kao i na zajednicu u kojoj živi.
Kampanja „Možeš!“ ima za cilj da kroz niz edukacija polaznicima ponudi znanje o tome šta aktivan život zapravo znači i kako ga živeti i održavati, ali i znanje o modelima društvenog organizovanja i javnog govora.

Detaljnije

Kakav je doktor?

Srbija u pokretu nastavlja borbu za bolji zdravstveni sistem u Srbiji i borbu protiv korupcije u zdravstvu kroz projekat i kampanju “Kakav je doktor?” . Osnovna ideja ovog projekta je stvaranje direktnog i slobodnog kanala komunikacije između lekara i njihovih pacijenata.

Kako? Svaki pacijent će prijavom na sajtu www.kakavjedoktor.org moći da oceni odnos lekara prema pacijentu i da prokomentariše pruženu zdravstvenu uslugu. Svaki lekar će na istom web sajtu moći da otvori svoj profil, da ga uređuje, gleda ocene svog rada, čita i odgovara na komentare svojih pacijenata.

Detaljnije

Zeleni april

Projekat “Zeleni april” nastao je sa ciljem da se stanovnicima ulice Kralja Milutina i okolnih ulica u centru Beograda obezbede uslovi za razdvajanje otpada. Ovaj cilj ćemo ostvariti postavljanjem reciklažnih kontejnera za pet, metal i papir.
Eko-tim Srbije u pokretu čini osam mladih ljudi, koji su se nakon uspešno završenog projekta “Ne primam mito, radim za platu” okupili u novembru 2010. godine oko zajedničke ideje. U želji da nastave da utiču na pozitivne promene u svojoj okolini nastao je projekat “Zeleni april” koji ne nosi slučajno ovaj naziv. Sam mesec april je u znaku ekologije. Još od 1970. godine 22. april se obeležava na različite načine širom sveta kao Dan planete Zemlje.

Detaljnije

Podignimo rampu

Kada krenete u šetnju sa bebom, koliko puta se dešavalo da zbog stepeništa, uskog prolaza, parkiranog automobila ili neke druge prepreke ne možete da prođete dečijim kolicima?
Projekat “Podignimo rampu!” nastao je sa ciljem da se uklone prepreke i roditeljima omogući nesmetano kretanje sa decom u kolicima.
Projekat “Podignimo rampu!” nastao je sa ciljem da se uklone prepreke i roditeljima omogući nesmetano kretanje sa decom u kolicima. Šest grupa roditelja odabraće po jednu prepreku u šest delova grada. Oni će zajedno sa timovima studenata tehničkih fakulteta pronaći način kako da te prepreke uklone. Ovaj projekat Srbije u pokretu je svojim potpisima podržalo 1000 građana Beograda. Uklanjanje prepreka previđeno je za oktobar 2011. godine.

Ukoliko ste naišli na neku prepreku, a smatrate da bi je trebalo ukloniti, fotografišite je i pošaljite nam na e-mail adresu podignimorampu@srbijaupokretu.org ili postavite na Facebook stranu Podignimo rampu.

Projekat “Podignimo rampu!” realizuje se u partnerstvu sa Udruženjem za reviziju pristupačnosti. Fond za otvoreno društvo je ovaj projekat podržao do decembra 2011. godine.

Detaljnije