Fabrika promena

Vidim problem u svojoj zajednici i hoću da ga rešim! Udruženje građana Srbija u pokretu osnovano je na ideji da građani i građanke treba da preuzmu kontrolu nad sopstvenim životima. Tokom godine postojanja, realizovali smo desetak projekata u kojima je učestvovalo više od 1000 naših sugrađana. Da bi aktivno rešavanje problema postalo praksa, naše aktivnosti usmerene su na edukaciju građana o tome kako da se organizuju i zajedno reše problem.
Teorija promene je jednostavna: što veći broj građana preuzme odgovornost da napravi akciju koja će proizvesti makar malu promenu u zajednici, Srbija će biti bolje mesto za život.

Detaljnije

Iskra – ukus pravih vrednosti

Srbija u pokretu počela je da se bavi socijalnim preduzetništvom sa ciljem da obezbedi sredstva za finansiranje društveno odgovornih aktivnosti građana, ali i da obezbedi veću samostalnost i nezavisnost u svom radu. Iskra, čokolada sa ukusom pravih vrednosti, naš je proizvod.
Iskra nije samo čokolada, Iskra je univerzum u slatkom zalogaju. Univerzum u kome vladaju integritet, inicijativa, odgovornost, ravnopravost, strast za usavršavanjem, solidarnost i istrajnost. Iskru su živeli i žive svi oni koji se vode navedenim principima, koji prolaze kroz život čineći ga boljim mestom za sebe i svoje okruženje.

Detaljnije

P(B)ravo za mame

Kampanja P(B)ravo za mame se zalaže da ostvarivanje porodiljskih naknada bude svima olakšano, kako mamama tako i poslodavcima. Cilj kampanje je da zaposlene majke redovno dobijaju naknadu tokom porodiljskog odsustva, direktnom isplatom iz budžeta Republike Srbije na njihove račune, umesto sa računa poslodavaca.

Detaljnije

Ulaz slobodan

Seminar Ulaz slobodan nastao je iz potrebe za aktivnim učešćem mladih u kreiranju pozitivnih promena u svom okruženju. Prvenstveno je namenjen studentima/kinjama, aktivistima/kinjama nevladinih organizacija kao i osobama iz biznis sektora koje žele da steknu nove veštine javnog nastupa i organizovanja.

Detaljnije

Belgrade Ignite

Ignite je globalni pokret držanja brzih i kratkih prezentacija sa ciljem da inspirišu i predstave nove ideje publici u neformalnom okruženju. Ignite je, kao pokret, odnosno događaj, prvi put održan u Sijetlu 2006. godine. Za veoma kratko vreme postao je internacionalni fenomen. Danas se ovaj brz i dinamičan način prezentovanja ideja praktikuje u više od 100 gradova širom sveta.
Prvi Ignite u Beogradu održan je u oktobru 2009. godine. Od tada, Srbija u pokretu skoro svakog meseca organizuje ovaj događaj sa ciljem da ljude podstakne da napreduju u javnom nastupu, prezentovanju i ostvarivanju svojih ideja.

Detaljnije

Pravo da znam

Projekat “Pravo da znam“, koji od aprila 2015. sprovodi UG Srbija u pokretu u partnerstvu sa Pravnim skenerom, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), ima za cilj da skrene pažnju građana, institucija i čitave javnosti na probleme koji se već duže vreme javljaju u zdravstvenom i sudskom sistemu Srbije.
Projekat se sprovodi u 4 grada u Srbiji – Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Vranju. Tokom prvih šest meseci trajanja projekta se, u ova 4 grada, održava ukupno 40 radionica posvećenih pravima pacijenata kao i prepoznavanju korupcije u zdravstvu i njenom suzbijanju. Nakon treninga će se u ovim gradovima sprovesti zagovaračke kampanje, koje će osmisliti sami građani, zainteresovani za ovu temu. Takođe, za vreme trajanja projekta planirane su i druge aktivnosti koje za cilj imaju informisanje javnosti o navedenim problemima, kao što su okrugli stolovi, predstavljanje pravnih analiza, različite lokalne akcije.

Detaljnije