Ne primam mito, radim za platu

Projekat „Ne primam mito, radim za platu – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, institucija i lokalne samouprave za borbu protiv korupcije u zdravstvu“ biće sproveden u Zrenjaninu, Zaječaru, Užicu, Subotici i Vranju. Nastavak je projekta „Ne primam mito, radim za platu“ koji je uspešno realizovan u Beogradu.
Da bi se unapredila borba protiv korupcije važno je uspostaviti dijalog između građana i institucija koje učestvuju u formulisanju i primeni antikorupcijskih mera. Kroz otvoreni dijalog na konferencijama u pet gradova ukazaće se na značaj usvajanja Lokalnog akcionog plana protiv korupcije u lokalnom zdravstvenom sektoru.

Detaljnije