Nova generacija pokretača menja svoj svet

Poslednjeg vikenda u januaru, u prostorijama Srbije u pokretu održan je trening Organizovanja zajednice, za još jedan ciklus pokretača i pokretačica u okviru Fabrike promena.

Svoje parče sveta promeniće tri nova tima! Jedan od njih bavi se resocijalizacijom bivših osuđenika iz Pančeva koji će svoj doprinos zajednici pokazati organizovanjem bivših prestupnika da srede Azil za pse u ovom gradu. Aktivisti udruženja Život baviće se popularizacijom reciklaže među građanima i kompanijama i aktivno uključiti osobe sa invaliditetom u ovaj proces. Treći tim čine profesori, rešeni da učenike nauče kako da se organizuju i naprave promenu u obrazovnom sistemu kroz postavljanje češlja za bicikle u školskom dvorištu.

 Učenje po Harvard modelu

Sa ovim ljudima, spremnim da naprave pozitivne promene u svojim zajednicama radio je tim od dva predavača, tri fasilitatora i pet shadow fasilitatora koji su završili Harvard kurs. Oni su učili nove polaznike tehnikama i praksama organizovanja zajednice. Tokom dvadeset sati intenzivnog rada, trenerski tim Srbije u pokretu je kroz predavanja u plenumu i male radionice novim pokretačima i pokretačicama prenosio model organizovanja, koji se uspešno primenjuje u kampanjama širom sveta, a Srbija u pokretu nastoji da ovaj model zaživi u našoj zemlji i okruženju.

Pokretači menjaju svet

Dinamika treninga

Timovi su napravili jasnu strukturu, utvrdili zajedničku svrhu, norme, uloge, promišljali o strategiji i taktikama kampanje i već započeli akciju. Naime, na kraju treninga, timovi su imali zadatak da pozovu ljude na  sastanak, na kome bi potencijalnim pristalicama izložili ideju kampanje i čuli mišljenje. Imali su desetak minuta da napišu scenario razgovara i listu ljudi koje će zvati i nakon toga petnaest minuta za zvanje u istoj prostoriji. Onog momenta kada bi dobili pozitivan odgovor dizali su ruku i zapisivali rezultat na tabli. Računali su se odgovori: „da“ i „možda“. Rezultat je bio fascinantan u tom vremenskom periodu, sva tri tima od po petoro ljudi uspeli su da telefonom dobiju pedest „da“ odnosno mobilišu pedeset ljudi za sastanak.

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.