slika zavod

Sumnjiva zamena aparata nakon regularne javne nabavke u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Novom Sadu.

Oftalmološki aparat kupljen 2008. godine novcem iz gradskog budžeta proglašen je nepreciznim nakon nekoliko meseci upotrebe i zamenjen drugačijim bez obaveznog dopuštenja Gradske skupštine I bez znanja Komisije za javne nabavke u okviru Zavoda. U dokumentima Zavoda nezakonito se i dalje beležila amortizacija aparata koji nije u Zavodu a dokumentacija  o zameni  napravljena je tek nakon četiri godine. 

Zahtevao kupovinu  aparata pa nakon nekoliko meseci utvrdio da aparat ne daje tačne rezultate

Dana 28. novembra 2008. godine oftamolog Dr. Jovo Pujić je u ime Zavoda zaprimio aparat Niktometar, vrsta Mezotest, koji služi za merenje adaptacije ljudskog oka na tamu. Ipak nakon nekoliko meseci upotrebe, po sopstvenim rečima, iako je sam sastavljao karakteristike aparata koji je potrebno nabaviti, ustanovio da aparat daje neispravne rezultate. Saglasnost za plaćanje aparata firmi “Medi-co” dao je tadašnji direktor zavoda Dr. Branko Miličević. U dokumentu ispod Pujić navodi razloge za zamenu aparata, nakon izvršenog testiranja aparata. Nakon konsultacija sa dobavljačem je saznao da u zamenu Zavod može da dobije drugi aparat C-kvant bez doplate, iako je C-kvant skuplji od Niktometra za 100.000 dinara po rečima tadašnje direktorke “Medi-co”(dobavljača), Irine Dimure.

Pujić takođe u dokumentu navodi: “Aparat je stigao I kada sam ga poručio I isprobao uvideo sam da se njime može utvrditi kontrastna osetljivost I to samo orijentaciono.” Kasnije u dokumentu Pujić nastavlja: “Dva meseca kasnije smo saznali za aparat C-quant, mnogo bolji I precizniji od Mezotesta. Obratio sam se direktoru Dr. Branku Miličeviću I izneo mu stanje I prednosti I mogućnosti novog aparata.”

 otpremnicaracun pujic-direktoru

Dokument gore levo je račun kojim Zavod plaća aparat, potpisan od strane tadašnjeg direktora Dr Branka Miličevića. Dokument gore desno je otpremnica kojom Jovo Pujić zaprima dva aprata u Zavod od kojih je jedan Niktometar. Dokument dole levo je dopis Pujića upućen tadašnjem v.d. Zavoda u kojem obrazlaže razloge za zamenu aparata I postupak u zameni.

 Zamenili „jabuke“ koje su potrebne za „kruške“ koje nisu

Aparat Niktometar (vrsta: Mezotest) je oftamološki aparat koji služi za testiranje adaptacije oka na tamu i zablještenje dok aparat C-kvant, čija je skraćenica od katarakta analizatora, određuje noćno zablještenje – lutajuće svetlo. Prvi je predviđen kao neophodan Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Obzirom da je Zavod primarna zdravstvena ustanova, on ne pruža usluge lečenja katarakte koja se tretira u sekundarnim zdravstvenim ustanovama, te stoga ne postoji potreba za nabavkom C-kvanta u Zavodu.

Karakteristike Niktometra(Mezotesta) možete videti ovde, a karakteristike C-kvanta ovde.

Amortizacija I knjiženje aparata koji nije u ustanovi

Na osnovu dokumentacije do koje je došao tim novinara Srbije u pokretu, iako je aparat napustio Zavod nekoliko meseci nakon što je kupljen, taj isti aparat se knjižio u karticama osnovnih sredstava gde mu se sve do kraja 2012.  godine otpisivala vrednost. U Kartici osnovnog sredstva (koji se vidi na slici ispod)Niktometar je knjižen pod inventarskim brojem 3751.

amortizacija amortizacija

Kartica osnovnih sredstava gde se vidi amortizacija Niktometra

Ipak, u kartonu za merenje i praćenje, pod istim inventarskim brojem 3751 zaveden je aparat FOKOMETAR. Karton se ažurira istog trenutka kada aparat stigne u ustanovu. Dokument je od 12.12.2008. godine kada je zaprimljen aparat.

 karton-opreme-i-pracenje

Dokumentacija o zameni načinjena 4 godine kasnije

Tek nakon 4 godine, a po navodima našeg izvora, “zbog sumnje Gradske uprave da se novi oftamološki aparati uopšte ne koriste”, dokumentacija se formira (za aparat C-kvant).

Dana 2. Novembra 2012. godine Komisija za javne nabavke, nakon saznanja da je Niktometar zamenjen,  šalje dopis Upravnom odboru kako je 2008. godine pravilno sprovela postupak javne nabavke i ograđuje se i odbija svu odgovornost za dalje postupke oko navedenog aparata.

U odluci od 28.1. 2013. Godine Upravni odbor rešava da zvanično zavede i inventariše zamenu NIKTOMETRA  pod invent. Brojem 3751 za C-kvant pod  invent brojem 3751.  Ova odluka da se proknjiži zamena aparata doneta je tek četiri godine nakon što je aparat zamenjen.

 dopis komisijeodluka UO

Dokument levo je dopis Komisije za javne nabavke v.d. Zavoda Mirku Šipovcu. Dokument desno je odluka Upravnog odbora Zavoda, donešena 28.1.2013. da proknjiži zamena aparata Niktometar za C-kvant.

Zamenili aparate bez saglasnosti gradske uprave a nisu smeli

Da bi se uopšte izvršila zamena aparata, Zavod je morao da traži odobrenje od osnivača, Skupštine grada Novog Sada, koji je iz budžeta izdovjio novac. Tim novinara “Srbije u pokretu” je stupio u kontakt sa Gradskom upravom za zdravstvo grada Novog Sada , putem zahteva za Slobodan pristup informacijama i dobio odgovor da Grad  nije davao nikakvo odobrenje obzirom da odobrenje od strane Zavoda nije bilo ni traženo.

Naš izvor tvrdi da je zamenom aparata načinjen budžetski prekršaj, obzirom da se sredstva iz budžeta moraju potrošiti za ono za šta su namenjena.

odgovor grada

Odgovor Gradske uprave povodom zamene aparata

 

Novinari Srbije u pokretu su, u želji da saznaju gde je završio aparat Niktometar, poslali Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u kojem su tražili serijski broj Niktometra. Zavod je odgovorio da je serijski broj aparata 3751, što zapravo nije serijski broj aparata već INVENTARSKI.”

Gluvi telefon

Novinari “Srbije u pokretu”su poslali dva zahteva za Slobodan pristup informacijama od javnog značaja, pokušali kontakt putem zvaničnog telefona i Zavoda postavljenog na sajtu ali od strane Zavoda nije bilo odgovora,ni putem telefona. Zavod je naknadno poslao odgovor na prvi Zahtev nakon reakcije kancelarije Poverenika, pod obrazloženjem da nikakav zahtev nisu dobili ni mejlom ni poštom. Telefoni i imejl adresa sa sajta Zavoda se ne poklapa sa telefonima I adresom na dokumentu Zavoda. Novinari su naknadno pokušali da stupe u kontakt sa Zavodom, pozivajući novi broj, ali se na telefon Zavoda tokom dva dana niko nije javljao.

 sajt zavodavrh zavoda

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Mladi novinari u borbi protiv korupcije koji preko Agencije za borbu protiv korupcije finansira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Mišljenje i stavovi u ovom članku ne moraju neophodno predstavljati mišljenja i stavove Agencije za borbu protiv korupcije i UNDP-a.

abpk_logoundp_logo

 

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.